ޚަބަރު
0

ކިހާދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިފަހަރު އޭދަފުށި ދަނޑު ދޫކޮށް ދޮންފަނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް!

ބ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކިހާދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފި އެވެ. ކިހާދޫ ޓީމްގެ މެނޭޖަރު…

ރިޕޯޓް
0

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން

       އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އަޅާ އެއްބަޔަކީ ދޮގުވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނެވެ. މި މީހުންނަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވީ ބަޔެއްނަމަވެސް، މާތްﷲ އަށް…