ޚަބަރު
0

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓަޑީ ކެމްޕަސް ބ. ކިހާދޫގައި ހުޅުވަނީ

ދިވެހި ޒުވާނުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބ. ކިހާދޫގައި ކެމްޕަހެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. 230000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއްއައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހުޅުވޭ މިކެމްޕަހުގައި…

ރިޕޯޓް
0

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން

       އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އަޅާ އެއްބަޔަކީ ދޮގުވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނެވެ. މި މީހުންނަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވީ ބަޔެއްނަމަވެސް، މާތްﷲ އަށް…