ޚަބަރު
0

ކިޑްސްގެ ޢީދު ހަދިޔާ މިފަހަރު ތަފާތު

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގައިވެސް ކިޑްސް އިން ޢީދު ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ޢީދު ހަދިޔާ އެހެން ފަހަރުތަކާ ތަފާތެވެ. އެގޮތޮން މިފަހަރު ބާހާފައިވަނީ އައިސްކޯނެވެ. އެހެން…

ރިޕޯޓް
0

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން

       އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އަޅާ އެއްބަޔަކީ ދޮގުވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނެވެ. މި މީހުންނަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވީ ބަޔެއްނަމަވެސް، މާތްﷲ އަށް…