Author ކިހާދޫ ލައިވް

KihaadhooLive editor is passionate about the environmental issues and Maldivian culture. Our editor covers a wide range of areas including environment, technology and current affairs.

ޚަބަރު
1

ތަރައްޤީއާއި ތަޙްޒީބުގެގޮތުން ކައިރީގައި ވަށައިގެންވާ ރަށްތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ކުރިއަރައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ މިފަދަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ…

ޚަބަރު
0

ބ،އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް…

1 2 3 9