Author އަޙްމަދު ފަޔާޟް

zayaf އަކީ ކިހާދޫގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. zayafގެ ލިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.

ޚަބަރު
0

2010 ވަނަ އަހަރު ކިހާދޫގެ ޒުވާނުންކޮޅެއް ނިކުމެ ކިހާދޫގައި މޫދަށްއެރި ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ގޮސްތިބެލާނެ ސަރަހައްދެއް ގާޢިމްކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ކުރިބުރަމަސައްކަތް…

ރިޕޯޓް Kihaadhoo map
0

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެބައެއްގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. 3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް…

ޚަބަރު
0

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެމުންގެންދާ ކުންފުނި އެމްޓީޓީސީ އިން ބ.އަތޮޅުގެ ފަރީ ދަތުރައި ހަވާލުވުމާގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާންމު…

1 2 3 7