Author އަޙްމަދު ފަޔާޟް

zayaf އަކީ ކިހާދޫގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. zayafގެ ލިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.

ޚަބަރު
0

2010 ވަނަ އަހަރު ކިހާދޫގެ ޒުވާނުންކޮޅެއް ނިކުމެ ކިހާދޫގައި މޫދަށްއެރި ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ގޮސްތިބެލާނެ ސަރަހައްދެއް ގާޢިމްކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ކުރިބުރަމަސައްކަތް…

1 2 3 7