Author އަޙްމަދު ފަޔާޟް

zayaf އަކީ ކިހާދޫގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. zayafގެ ލިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.

ޚަބަރު
0

ރައްތިޔުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިހާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އާއި ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.…

ކުޅިވަރު
0

އިއްޔެ އަކީ ކިހާދޫގެފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙްގައި ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. 19 އަހަރުންދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމްގެޕްރެކްޓިސްގައި ކިހާދޫގެ އަރަމުންއަންނަ ޒުވާން…

1 2 3 4 7