Author އަޙްމަދު ފަޔާޟް

zayaf އަކީ ކިހާދޫގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. zayafގެ ލިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.

ކުޅިވަރު
0

އިއްޔެ އަކީ ކިހާދޫގެފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙްގައި ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. 19 އަހަރުންދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމްގެޕްރެކްޓިސްގައި ކިހާދޫގެ އަރަމުންއަންނަ ޒުވާން…

1 2 3 4 5 7