Author Ahmed Fayaz

zayaf އަކީ ކިހާދޫގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. zayafގެ ލިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.

ޚަބަރު
0

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހަބުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފިނަމަ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަން އެނގޭތީ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނެހެން ހީވާހާ ބަޔަކު…

1 2 3 4 5 7