Author އިބްރާހިމް ވަސީމް

2014 ގެ ލިތުންތައް Goidhoo vs Kihaadhoo Baa atoll football challenge
0

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ނާއި ގޮއިދޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންކުޅުމައް ހަމަޖެއްސި ފުޓްބޯޅަމެޗް މޫސްން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. ކިހާދޫސްކޫގެ…