Browsing: ޚަބަރު

ޚަބަރު
1

ތަރައްޤީއާއި ތަޙްޒީބުގެގޮތުން ކައިރީގައި ވަށައިގެންވާ ރަށްތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ކުރިއަރައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ މިފަދަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ…

ޚަބަރު
0

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެމުންގެންދާ ކުންފުނި އެމްޓީޓީސީ އިން ބ.އަތޮޅުގެ ފަރީ ދަތުރައި ހަވާލުވުމާގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާންމު…

ޚަބަރު
0

ރައްތިޔުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިހާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އާއި ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.…

1 2 3 11