Browsing: ޚަބަރު

2014 ގެ ލިތުންތައް baa kamadhoo
0

މި އަތޮޅު ކަމަދޫ ކައުންސިލްކައުންސިލް ގެ އިދާރާ ހިންގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައާއި، ގޯތިތެރޭގައި ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް…

1 9 10 11 12