Browsing: ޚަބަރު

ޚަބަރު
0

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހަބުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފިނަމަ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަން އެނގޭތީ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނެހެން ހީވާހާ ބަޔަކު…

1 2 3 4 5 6 12