ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

0

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 6295 ރުފިޔާ އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު: 6600058
ފެކްސް: 6600058
އީމެއިލް: fehendhoo@baa.gov.mv

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ