ވަގުތީ ނަތީޖާއިން އަލީ ހުސައިން ކުރީގައި

0

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ސާފުކުރުމަށް ވޯޓްތައް ގުނަމުންދާއިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ޖޭޕީ-ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލްއުސްތާޒް ޢަލީ ހުސައިންއެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓް ފޮށިތަކުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަލީ ހުސައިން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަލީ ހުސައިންނާ ދެން އެންމެ ކައިރިން ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ މެންބަރު ތަސްމީނެވެ.


ބ. ކެންދޫ-1 F03.03.1

އަލީ ހުސައިން : 266
ތަސްމީން : 81
ނަސްރުﷲ އަލީ : 179
ޝަރީފާ ސައީދު : 0
ބާތިލް : 0
ޖުމްލަ : 526

ބ. ކުޑަރިކިލު-1 F03.01.1

އަލީ ހުސައިން : 162
ތަސްމީން : 92
ނަސްރުﷲ އަލީ : 7
ޝަރީފާ ސައީދު : 0
ބާތިލް : 1
ޖުމްލަ : 262

ބ.ކަމަދޫ-1 F03.02.1

އަލީ ހުސައިން : 80
ތަސްމީން : 118
ނަސްރުﷲ އަލީ : 0
ޝަރީފާ ސައީދު : 0
ބާތިލް : 0
ޖުމްލަ :198

ބ.ކިހާދޫ-1 F03.04.1

އަލީ ހުސައިން : 126
ތަސްމީން : 77
ނަސްރުﷲ އަލީ : 31
ޝަރީފާ ސައީދު : 0
ބާތިލް : 1
ޖުމްލަ :235

ބ. ދޮންފަނު -1 F03.05.1

އަލީ ހުސައިން : 133
ތަސްމީން : 95
ނަސްރުﷲ އަލީ : 12
ޝަރީފާ ސައީދު : 0
ބާތިލް : 5
ޖުމްލަ : 245

ބ.ދަރަވަންދޫ -1 F03.06.1

ޢަލީ ހުސައިން : 218
ތަސްމީން : 194
ނަސްރުﷲ އަލީ : 19
ޝަރީފާ ސައީދު : 4
ބާތިލް : 5
ޖުމްލަ : 440

ބ.އަތޮޅު މާލެ 3 F03.0.1

އަލީ ހުސައިން: 243
ތަސްމީން : 176
ނަސްރުﷲ އަލީ : 38
ޝަރީފާ ސައީދު : 3
ބާތިލް : 5
ޖުމްލަ :465

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ