ކިހާދޫ މީހަކު މާވަހަރެއް ހޮވައިފި

0

ބ. ކިހާދޫ މީހަކު ހަ ކިލޯ ހުންނަވަރުގެ ހުދު މާވަހަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ހުދު މާވަހަރެއް ހޮވާފައިވާ އަހްމަދު ޝަރީފް ބުނީ މާވަހަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެ އެތި ފެނުނީ ކިހާދު މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ރަށު ކުއްޖަކު ކިހާދު މޯލްޑިވްސް އަށް ގެންގޮސް އެބުރި ރަށަށް އަންނަނިކޮށް ކަމަށެވެ.
“އެއީ މާވަހަރެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީން ، އެއީ މާވަހަރުގަ ހުރޭ ތަފާރު ވައްތަރުތައް،” އަޙްމަދު ބުންޏެވެ.
މާވަހަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކިހާދޫގެ ގިނަބަޔަކު ކުރެންދޫގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ