ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުނިސިޕަލް ސާވިސް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

0

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މުނިސިޕަލް ސާވިސް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 5610 ރުފިޔާ އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 4 މޭ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު: 6600007

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ