ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާފި

0

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާފިއެވެ. ހެދުނާއި ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސެޓާން ހައުސް އިންނެވެ. މިއީ ސެޓާން ހައުސް މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި 2 ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޕްލޫޓޯ ހައުސްއިންނެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ