އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

0

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ކްލާސް ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހެދުނު ފަށައިފިއެވެ.

 މިމުބާރާތުގައި އެކިކުލާސްތަކުން 77 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 3 ދުވަހަށް ބަހާއިލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތަކީ ކިހާދޫ ސްކޫލްގައި ކުލާސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ. އަދި ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޤުރުއާން ޓީޗަރ މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މިއީ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ މަޤުސަދުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ