ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

0

މި އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮއްވައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބ. މުއްދޫގައި ހިންގާ ޑުސިޓް ތާނި ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއްގައެވެ. މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް ލޯންޗްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ފަތިސްނަމާދު ގަޑީގައެވެ.

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ޑުސިޓް ތާނި ރިސޯޓޯޓ ލޯންޗުއަނދާފައި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ޑުސިޓް ތާނި ރިސޯޓްގެ ލޯންޗުއަނދާފައި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ޑުސިޓް ތާނި ރިސޯޓްގެ ލޯންޗުއަނދާފައި

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ޑުސިޓް ތާނި ރިސޯޓްގެ ލޯންޗުއަނދާފައި

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ