އެކުވެރިކަމުގެ ނެޓްބޯޅަ މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުޑަރިކިލު ކާމިޔާބުކޮށްފި

0

އިއްޔެ ހަވީރު 16:15 ގައި ކިހާދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުޑަރިކިލު ޓީމް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 50 – 14 އިންނެވެ. މިމެޗްގައި ކިހާދޫ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެދެވޭކުޅުމެއް ފެނިފައިނުވާއިރު ޓީމްގެ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުންވެސް ވަކި ތަފާތު ކުޅުމެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.  ކުޑަރިކިލު ޓީމުން މެޗް ފެށިތަނާހެން ބޮޑުލީޑެއް ނަގާ ކިހާދޫ ޓީމްގެ ރޫހު ގެއްލުވާލިއެވެ.

ޝެއާކުރައްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ